Tung Nguyen – Master of Engineering

Project/Product manager – LeadToWin Global

 Ông Tùng có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành IT, tài chính, bảo hiểm. Với 2 học vị thạc sĩ tại Úc và Canada, ông làm công tác tại LeadToWin Global, Ottawa, Canada. Ông là nhà sáng lập Cipher Talent Inc.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *