Trung tâm huấn luyện

Mục đích của Lead To Win là tạo ra vùng thu hút vốn đầu tư hấp dẫn ở mỗi quốc gia, hướng đến thành lập và phát triển các doanh nghiệp tạo ra doanh thu cao.

Lead To Win là một cộng đồng bao gồm các cá nhân và tổ chức cùng hỗ trợ startup thành lập và phát triển doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp được kỳ vọng tạo ra doanh thu hàng năm 500,000$.

Lead To Win hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp có tiềm năng đột phá. Nếu bạn có ý định phát triển doanh nghiệp tạo ra doanh 500,000$ từ năm thứ 3, thì Lead To Win là một lựa chọn cho bạn.