Operation manager –  LeadToWin Canada Ottawa (leadtowin.ca)

Ông Prattico là giám đốc quản lý của Leadtowin Canada tại Ottawa. Sau khi chuyển đi từ Nortel, ông tham gia, hoàn thành và trở thành giám đốc quản lý chương trình Leadtowin tại thủ đô Ottawa, Canada từ năm 2012 đến nay. Prattico có kinh nghiệm với ngành viễn thông, kinh doanh. Ông giữ vai trò xét duyệt các hồ sơ đầu vào của LeadToWin, tư vấn cho các chủ doanh nghiệp khởi nghiệp (founder).