Giới thiệu

LeadtoWin Việt Nam là đơn vị được nhượng quyền từ tổ chức Vườn Ươm Doanh Nghiệp của LeadtoWin Canada, do trường ĐH Carleton Canada xây dựng, Top 10 Vườn Ươm tốt nhất Bắc Mỹ, với mục tiêu là đem lại doanh thu 500,000 USD từ năm thứ 3 cho doanh nghiệp khi tham gia vườn ươm.

LeadtoWin Việt Nam về Việt Nam với sứ mệnh đưa chuẩn mực khởi nghiệp quốc tế, đào tạo, huấn luyện các khởi nghiệp Việt Nam, giúp các khởi nghiệp Việt thay đổi tư duy, làm việc đúng, áp dụng công nghệ thông minh, tiên tiến vào trong việc kinh doanh, giúp phát triển nhanh và ổn định, hội nhập tốt quốc tế.

Mục tiêu khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia vườn ươm LeadtoWin Việt Nam có doanh thu sau 3 năm là 500,000 USD.