Giới thiệu

LeadtoWin Việt Nam là đơn vị được nhượng quyền từ tổ chức Vườn Ươm Doanh Nghiệp của LeadtoWin Canada, do trường ĐH Carleton Canada xây dựng, Top 10 Vườn Ươm tốt nhất Bắc Mỹ, với mục tiêu là đem lại doanh thu 500,000 USD từ năm thứ 3 cho doanh nghiệp khi tham gia vườn ươm.

LeadtoWin Việt Nam về Việt Nam với sứ mệnh đưa chuẩn mực khởi nghiệp quốc tế, đào tạo, huấn luyện các khởi nghiệp Việt Nam, giúp các khởi nghiệp Việt thay đổi tư duy, làm việc đúng, áp dụng công nghệ thông minh, tiên tiến vào trong việc kinh doanh, giúp phát triển nhanh và ổn định, hội nhập tốt quốc tế.

Mục tiêu khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia vườn ươm LeadtoWin Việt Nam có doanh thu sau 3 năm là 500,000 USD.

TẦM NHÌN:

Trở thành tổ chức uy tín hàng đầu Việt Nam về đào tạo và kết nối đầu tư giúp cộng đồng khởi nghiệp tăng trưởng bền vững

SỨ MỆNH:

L2W nỗ lực góp phần giảm thiểu sức ép cho xã hội và tạo ra giá trị vượt trội bằng cách xây dựng môi trường phát triển bền vững mà ở đó cộng đồng khởi nghiệp và các nhà đầu tư có thể gia tăng giá trị để tối đa hóa lợi nhuận.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

THÂN – TÂM – TRÍ
(Ngụ ý: ươm mầm startup thành công cũng như nuôi dưỡng 1 con người phát triển toàn diện “thân – tâm – trí”)

– THÂN:
• Lấy khách hàng làm trung tâm, sự thành công của khách hàng là thước đo thành công của tổ chức
• Hiệu quả chung của tập thể là kết quả cuối cùng

– TÂM:
• Sự phát triển của tổ chức gắn với trách nhiệm xã hội
• Hợp tác cùng phát triển: tất cả các bên cùng có lợi là cơ sở cho sự phát triển bền vững

– TRÍ:
• Sáng tạo đột phá – Phát triển không ngừng
• Vượt qua thách thức – Chiến thắng – Thành công