Đánh giá cơ hội

Nhóm Startup sẽ thực hiện một buổi thuyết trình với sự góp mặt của các chuyên gia từ các ngành nghề khác nhau. Các chuyên gia sẽ chấm theo thang điểm GREEN, YELLOW, RED sử dụng bộ đánh giá tiêu chuẩn..

Nhóm Startup được chấm GREEN thì sẽ tiến vào giai đoạn sau GREEN thuộc qui trình tạo doanh nghiệp, có quyền yêu cầu các tài nguyên, ví dụ: nơi làm việc, tiền mặt, huấn luyện 1-1.

Nhóm Startup được chấm YELLOW hoặc RED thì được mời trình bày lại, tối đa 5 lần.

Buổi đánh giá cơ hội sẽ diễn ra 30 phút, có sự tham gia của 3 đến 5 chuyên gia, những người này đến từ cộng đồng doanh nhân và giới học giả. Trong 30 phút đánh giá, bao gồm thời gian chuẩn bị thiết bị, hướng dẫn, và có 10 phút trình bày dự án. Cuối cùng là trả lời câu hỏi. Những người trình bày thường chuẩn bị sẵn tài liệu để chiếu và trình bày trong 10 phút.

Buổi đánh giá cơ hội được tổ chức 2 lần một tháng. Để xem ngày, đánh giá http://leadtowin.vn/tin-tuc-su-kien. Để tham gia  buổi đánh giá, xin truy cập http://leadtowin.vn/lien-he.