Tung Nguyen – Master of Engineering

Project/Product manager – LeadToWin Global

 Ông Tùng có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành IT, tài chính, bảo hiểm. Với 2 học vị thạc sĩ tại Úc và Canada, ông làm công tác tại LeadToWin Global, Ottawa, Canada. Ông là nhà sáng lập Cipher Talent Inc.