• Xây dựng doanh nghiệp 500,000$ từ năm thứ 3

Bản tin mới nhất

Chúng tôi hướng dẫn và hỗ trợ bạn trong mọi giai đoạn

$19.3 triệu

Doanh thu bán hàng hiện tạivà doanh thu sau khi tốt nghiệp 2014

$12 triệu

Vốn đầu tư được thu húttrong 5 năm vừa qua

70+

Khóa đào tạo
và hội thảo hàng năm

LTW không sở hữu tài sản trí tuệ của bạn,
sẵn sàng cung cấp:

  • Giới thiệu khách hàng
  • Hỗ trợ công nghệ
  • Các gói học bổng tài trợ cho sinh viên học và khởi nghiệp
  • Tổ chức sự kiện giới thiệu doanh nghiệp & phát triển năng lưc
  • Hỗ trợ thiết lập, phát triển đề án, tìm nguồn vốn
  • Quy trình và học thuật hướng đến doanh thu 500,000$
  • Hỗ trợ và đào tạo bán hang, maketing, quản trị nhân sự
  • Hỗ trợ văn phòng làm việc
  • Tổ chức các buổi Workshop để nâng cao năng lực

Hỗ trợ sát sao, không yêu cầu
sở hữu trí tuệ hoặc cổ phần

Gia tăng khả năng bán hàng sớm,
cách huy động vốn, thu hút và giữ chân nhân tài

Giảm thời gian sử dụng tiền mặt

Truy cập thông tin doanh nghiệp, chính phủ, trường học, cao đẳng, trung cấp

Doanh nhân có thể tìm hiểu và thực hành kinh nghiệm

Phát triển nhanh và tham gia thị trường

Doanh nhân đang hành động
để kiến tạo tương lai tốt đẹp.

MA. Ludovico Prattico

Operation Manager
Lead To Win

Đối tác & Hỗ trợ

 

Bạn khao khát phương pháp khởi nghiệp đúng đắn, hãy liên hệ với chúng tôi L2W@LEADTOWIN.VN